ترجمه Sheathing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوشش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلاف‌ , در فارسی : مصالح‌ مخصوص‌ غلاف‌ يا پوشش‌.

Sheathing به چه معناست و Sheathing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheathing

پوشش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوشش‌, ترجمه پوشش‌, کلمات شبیه پوشش‌ , غلاف‌ به لاتین , مصالح‌ مخصوص‌ غلاف‌ يا پوشش‌. به لاتین
دانلود فایل ها