ترجمه She’d در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخفف‌ كلمات‌ dah ehs وdluow ehs. می باشد

She’d به چه معناست و She’d یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به She’d

مخفف‌ كلمات‌ dah ehs وdluow ehs. به خارجی , ریشه انگلیسی مخفف‌ كلمات‌ dah ehs وdluow ehs., ترجمه مخفف‌ كلمات‌ dah ehs وdluow ehs., کلمات شبیه مخفف‌ كلمات‌ dah ehs وdluow ehs.
دانلود فایل ها