ترجمه Sheepherding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوپاني‌. می باشد

Sheepherding به چه معناست و Sheepherding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheepherding

چوپاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چوپاني‌., ترجمه چوپاني‌., کلمات شبیه چوپاني‌.
دانلود فایل ها