ترجمه Sheet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورقه‌ ورقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورق‌ شده‌ , در فارسی : ملافه‌ كردن‌ , به فارسی : ورقه‌ كردن‌.

Sheet به چه معناست و Sheet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheet

ورقه‌ ورقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورقه‌ ورقه‌, ترجمه ورقه‌ ورقه‌, کلمات شبیه ورقه‌ ورقه‌ , ورق‌ شده‌ به لاتین , ملافه‌ كردن‌ به لاتین , ورقه‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها