ترجمه Sheet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورق‌ , در فارسی : صفحه‌ , به فارسی : ملافه‌ , سایر ترجمه ها : تخته‌ پهنه‌ , سط‌ح‌ , متورق‌

Sheet به چه معناست و Sheet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheet

ورقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورقه‌, ترجمه ورقه‌, کلمات شبیه ورقه‌ , ورق‌ به لاتین , صفحه‌ به لاتین , ملافه‌ خارجی , تخته‌ در زبان , پهنه‌انگلیسی , سط‌ح‌ , متورق‌
دانلود فایل ها