ترجمه Sheikh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kiehs) (عربي‌) شيخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رئيس‌ قبيله‌ , در فارسی : رئيس‌ خانواده‌ , به فارسی : رئيس‌

Sheikh به چه معناست و Sheikh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheikh

(kiehs) (عربي‌) شيخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (kiehs) (عربي‌) شيخ‌, ترجمه (kiehs) (عربي‌) شيخ‌, کلمات شبیه (kiehs) (عربي‌) شيخ‌ , رئيس‌ قبيله‌ به لاتین , رئيس‌ خانواده‌ به لاتین , رئيس‌ خارجی
دانلود فایل ها