ترجمه Sheikhdom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (modkiehs) شيخ‌نشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلمرو شيخ‌.

Sheikhdom به چه معناست و Sheikhdom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheikhdom

(modkiehs) شيخ‌نشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (modkiehs) شيخ‌نشين‌, ترجمه (modkiehs) شيخ‌نشين‌, کلمات شبیه (modkiehs) شيخ‌نشين‌ , قلمرو شيخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها