ترجمه Shell Bean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوبيايي‌ كه‌ مغز ان‌ خوراكي‌ است‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دانه‌ مغذي‌ لوبيا.

Shell Bean به چه معناست و Shell Bean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shell Bean

لوبيايي‌ كه‌ مغز ان‌ خوراكي‌ است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لوبيايي‌ كه‌ مغز ان‌ خوراكي‌ است‌, ترجمه لوبيايي‌ كه‌ مغز ان‌ خوراكي‌ است‌, کلمات شبیه لوبيايي‌ كه‌ مغز ان‌ خوراكي‌ است‌ , دانه‌ مغذي‌ لوبيا. به لاتین
دانلود فایل ها