ترجمه Shellback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملوان‌ پير وبازنشسته‌. می باشد

Shellback به چه معناست و Shellback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shellback

ملوان‌ پير وبازنشسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ملوان‌ پير وبازنشسته‌., ترجمه ملوان‌ پير وبازنشسته‌., کلمات شبیه ملوان‌ پير وبازنشسته‌.
دانلود فایل ها