ترجمه Shellfish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حلزون‌ صدف‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرم‌ تن‌ صدف‌ دار.

Shellfish به چه معناست و Shellfish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shellfish

حلزون‌ صدف‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی حلزون‌ صدف‌ دار, ترجمه حلزون‌ صدف‌ دار, کلمات شبیه حلزون‌ صدف‌ دار , نرم‌ تن‌ صدف‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها