ترجمه Shift در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير مكان‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتقال‌ دادن‌ , در فارسی : تغيير مسير دادن‌.

Shift به چه معناست و Shift یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shift

تغيير مكان‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير مكان‌ دادن‌, ترجمه تغيير مكان‌ دادن‌, کلمات شبیه تغيير مكان‌ دادن‌ , انتقال‌ دادن‌ به لاتین , تغيير مسير دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها