ترجمه Shimmy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لرزش‌ داشتن‌

Shimmy به چه معناست و Shimmy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shimmy

(yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌, ترجمه (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌, کلمات شبیه (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌ , لرزش‌ داشتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها