ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shimmy به فارسی

ترجمه Shimmy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لرزش‌ داشتن‌

Shimmy به چه معناست و Shimmy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shimmy

(yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌, ترجمه (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌, کلمات شبیه (yemmihs) (چرخ‌ وسيله‌ نقليه‌) تاب‌ داشتن‌ , لرزش‌ داشتن‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: