ترجمه Shindy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gidnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بزم‌.

Shindy به چه معناست و Shindy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shindy

(gidnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gidnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌, ترجمه (gidnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌, کلمات شبیه (gidnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌ , بزم‌. به لاتین
دانلود فایل ها