ترجمه Shinny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ هاكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيني‌ بازي‌ كردن‌.

Shinny به چه معناست و Shinny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shinny

بازي‌ هاكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ هاكي‌, ترجمه بازي‌ هاكي‌, کلمات شبیه بازي‌ هاكي‌ , شيني‌ بازي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها