ترجمه Shinny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yennihs=) بازي‌ هاكي‌ كه‌ با توپ‌ چوبي‌ بازي‌ شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌

Shinny به چه معناست و Shinny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shinny

(yennihs=) بازي‌ هاكي‌ كه‌ با توپ‌ چوبي‌ بازي‌ شود به خارجی , ریشه انگلیسی (yennihs=) بازي‌ هاكي‌ كه‌ با توپ‌ چوبي‌ بازي‌ شود, ترجمه (yennihs=) بازي‌ هاكي‌ كه‌ با توپ‌ چوبي‌ بازي‌ شود, کلمات شبیه (yennihs=) بازي‌ هاكي‌ كه‌ با توپ‌ چوبي‌ بازي‌ شود , چوب‌ به لاتین
دانلود فایل ها