ترجمه Shiny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صيقلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : براق‌ , در فارسی : افتابي‌ , به فارسی : درخشان‌ , سایر ترجمه ها : پرنور.

Shiny به چه معناست و Shiny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shiny

صيقلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صيقلي‌, ترجمه صيقلي‌, کلمات شبیه صيقلي‌ , براق‌ به لاتین , افتابي‌ به لاتین , درخشان‌ خارجی , پرنور. در زبان
دانلود فایل ها