ترجمه Ship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جهاز , در فارسی : كشتي‌ هوايي‌ , به فارسی : هواپيما , سایر ترجمه ها : با كشتي‌ حمل‌ كردن‌

Ship به چه معناست و Ship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ship

كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشتي‌, ترجمه كشتي‌, کلمات شبیه كشتي‌ , جهاز به لاتین , كشتي‌ هوايي‌ به لاتین , هواپيما خارجی , با كشتي‌ حمل‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها