ترجمه Shipping در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترابري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمل‌ , در فارسی : كشتيراني‌ , به فارسی : ناوگان‌.

Shipping به چه معناست و Shipping یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shipping

ترابري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترابري‌, ترجمه ترابري‌, کلمات شبیه ترابري‌ , حمل‌ به لاتین , كشتيراني‌ به لاتین , ناوگان‌. خارجی
دانلود فایل ها