خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48529 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48529','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48529 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shipyard به فارسی

ترجمه Shipyard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ كشتي‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارخانه‌ كشتي‌ سازي‌.

Shipyard به چه معناست و Shipyard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shipyard

محل‌ كشتي‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ كشتي‌ سازي‌, ترجمه محل‌ كشتي‌ سازي‌, کلمات شبیه محل‌ كشتي‌ سازي‌ , كارخانه‌ كشتي‌ سازي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: