ترجمه Shipyard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ كشتي‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارخانه‌ كشتي‌ سازي‌.

Shipyard به چه معناست و Shipyard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shipyard

محل‌ كشتي‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ كشتي‌ سازي‌, ترجمه محل‌ كشتي‌ سازي‌, کلمات شبیه محل‌ كشتي‌ سازي‌ , كارخانه‌ كشتي‌ سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها