ترجمه Shirk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شانه‌ خالي‌ كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از زير كاري‌ در رفتن‌ , در فارسی : روي‌

Shirk به چه معناست و Shirk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shirk

شانه‌ خالي‌ كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی شانه‌ خالي‌ كردن‌ از, ترجمه شانه‌ خالي‌ كردن‌ از, کلمات شبیه شانه‌ خالي‌ كردن‌ از , از زير كاري‌ در رفتن‌ به لاتین , روي‌ به لاتین
دانلود فایل ها