ترجمه Shirting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيراهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ پيراهني‌.

Shirting به چه معناست و Shirting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shirting

پيراهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيراهن‌, ترجمه پيراهن‌, کلمات شبیه پيراهن‌ , پارچه‌ پيراهني‌. به لاتین
دانلود فایل ها