ترجمه Shoal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاياب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌ عمق‌ , در فارسی : تنگ‌ , به فارسی : كم‌ جاي‌ , سایر ترجمه ها : تپه‌ زيرابي‌ گروه‌

Shoal به چه معناست و Shoal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shoal

پاياب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاياب‌, ترجمه پاياب‌, کلمات شبیه پاياب‌ , كم‌ عمق‌ به لاتین , تنگ‌ به لاتین , كم‌ جاي‌ خارجی , تپه‌ زيرابي‌ در زبان , گروه‌انگلیسی
دانلود فایل ها