ترجمه Shock Headed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (daeh kcohs) انبوه‌ گيسو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ موي‌ فراوان‌.

Shock Headed به چه معناست و Shock Headed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shock Headed

(daeh kcohs) انبوه‌ گيسو به خارجی , ریشه انگلیسی (daeh kcohs) انبوه‌ گيسو, ترجمه (daeh kcohs) انبوه‌ گيسو, کلمات شبیه (daeh kcohs) انبوه‌ گيسو , داراي‌ موي‌ فراوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها