ترجمه Shockinjg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برخورنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بد.

Shockinjg به چه معناست و Shockinjg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shockinjg

برخورنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برخورنده‌, ترجمه برخورنده‌, کلمات شبیه برخورنده‌ , بد. به لاتین
دانلود فایل ها