ترجمه Shoo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيش‌ (براي‌ راندن‌ مرغ‌ وغيره‌) كيش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باكيش‌ فرار

Shoo به چه معناست و Shoo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shoo

كيش‌ (براي‌ راندن‌ مرغ‌ وغيره‌) كيش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كيش‌ (براي‌ راندن‌ مرغ‌ وغيره‌) كيش‌ كردن‌, ترجمه كيش‌ (براي‌ راندن‌ مرغ‌ وغيره‌) كيش‌ كردن‌, کلمات شبیه كيش‌ (براي‌ راندن‌ مرغ‌ وغيره‌) كيش‌ كردن‌ , باكيش‌ فرار به لاتین
دانلود فایل ها