ترجمه Shook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخصوص‌ جعبه‌ يا مبل‌ وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دسته‌ , در فارسی : بسته‌ , به فارسی : بسته‌ كردن‌.

Shook به چه معناست و Shook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shook

مخصوص‌ جعبه‌ يا مبل‌ وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مخصوص‌ جعبه‌ يا مبل‌ وغيره‌, ترجمه مخصوص‌ جعبه‌ يا مبل‌ وغيره‌, کلمات شبیه مخصوص‌ جعبه‌ يا مبل‌ وغيره‌ , دسته‌ به لاتین , بسته‌ به لاتین , بسته‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها