ترجمه Shopkeeper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دكاندار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مغازه‌ دار.

Shopkeeper به چه معناست و Shopkeeper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shopkeeper

دكاندار به خارجی , ریشه انگلیسی دكاندار, ترجمه دكاندار, کلمات شبیه دكاندار , مغازه‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها