ترجمه Shore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنار دريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لب‌ (دريا) , در فارسی : كرانه‌ , به فارسی : ساحل‌ , سایر ترجمه ها : بساحل‌ رتفن‌

Shore به چه معناست و Shore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shore

كنار دريا به خارجی , ریشه انگلیسی كنار دريا, ترجمه كنار دريا, کلمات شبیه كنار دريا , لب‌ (دريا) به لاتین , كرانه‌ به لاتین , ساحل‌ خارجی , بساحل‌ رتفن‌ در زبان
دانلود فایل ها