ترجمه Short در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيدا كردن‌. می باشد

Short به چه معناست و Short یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Short

پيدا كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيدا كردن‌., ترجمه پيدا كردن‌., کلمات شبیه پيدا كردن‌.
دانلود فایل ها