ترجمه Short Tempered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از جا در رفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عصباني‌ , در فارسی : زود رنج‌.

Short Tempered به چه معناست و Short Tempered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Short Tempered

از جا در رفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از جا در رفته‌, ترجمه از جا در رفته‌, کلمات شبیه از جا در رفته‌ , عصباني‌ به لاتین , زود رنج‌. به لاتین
دانلود فایل ها