ترجمه Shortbread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلوچه‌ ترد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كماج‌.

Shortbread به چه معناست و Shortbread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shortbread

كلوچه‌ ترد به خارجی , ریشه انگلیسی كلوچه‌ ترد, ترجمه كلوچه‌ ترد, کلمات شبیه كلوچه‌ ترد , كماج‌. به لاتین
دانلود فایل ها