ترجمه Shortchange در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌. می باشد

Shortchange به چه معناست و Shortchange یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shortchange

دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌., ترجمه دادن‌., کلمات شبیه دادن‌.
دانلود فایل ها