ترجمه Shortener در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ ترد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مختصر كننده‌.

Shortener به چه معناست و Shortener یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shortener

روغن‌ ترد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ ترد كننده‌, ترجمه روغن‌ ترد كننده‌, کلمات شبیه روغن‌ ترد كننده‌ , مختصر كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها