خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48636 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48636','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48636 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shortener به فارسی

ترجمه Shortener در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ ترد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مختصر كننده‌.

Shortener به چه معناست و Shortener یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shortener

روغن‌ ترد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ ترد كننده‌, ترجمه روغن‌ ترد كننده‌, کلمات شبیه روغن‌ ترد كننده‌ , مختصر كننده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: