ترجمه Shortening در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ ترد كننده‌ شيريني‌ وغيره‌. می باشد

Shortening به چه معناست و Shortening یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shortening

روغن‌ ترد كننده‌ شيريني‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ ترد كننده‌ شيريني‌ وغيره‌., ترجمه روغن‌ ترد كننده‌ شيريني‌ وغيره‌., کلمات شبیه روغن‌ ترد كننده‌ شيريني‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها