ترجمه Shortwave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (راديو) موج‌ كوتاه‌. می باشد

Shortwave به چه معناست و Shortwave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shortwave

(راديو) موج‌ كوتاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (راديو) موج‌ كوتاه‌., ترجمه (راديو) موج‌ كوتاه‌., کلمات شبیه (راديو) موج‌ كوتاه‌.
دانلود فایل ها