ترجمه Shot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گلوله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير , در فارسی : ساچمه‌ , به فارسی : رسايي‌ , سایر ترجمه ها : پرتابه‌ تزريق‌ , جرعه‌ , يك‌

Shot به چه معناست و Shot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shot

گلوله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گلوله‌, ترجمه گلوله‌, کلمات شبیه گلوله‌ , تير به لاتین , ساچمه‌ به لاتین , رسايي‌ خارجی , پرتابه‌ در زبان , تزريق‌انگلیسی , جرعه‌ , يك‌
دانلود فایل ها