ترجمه Shoulder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زور دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هل‌ دادن‌.

Shoulder به چه معناست و Shoulder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shoulder

زور دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زور دادن‌, ترجمه زور دادن‌, کلمات شبیه زور دادن‌ , هل‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها