ترجمه Shouter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرياد زننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جارچي‌.

Shouter به چه معناست و Shouter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shouter

فرياد زننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرياد زننده‌, ترجمه فرياد زننده‌, کلمات شبیه فرياد زننده‌ , جارچي‌. به لاتین
دانلود فایل ها