ترجمه Shouting Distance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاصله‌ صدا رس‌. می باشد

Shouting Distance به چه معناست و Shouting Distance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shouting Distance

فاصله‌ صدا رس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فاصله‌ صدا رس‌., ترجمه فاصله‌ صدا رس‌., کلمات شبیه فاصله‌ صدا رس‌.
دانلود فایل ها