ترجمه Shove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرتاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشيدن‌(شمشير) , در فارسی : پرتاب‌ شدن‌.

Shove به چه معناست و Shove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shove

پرتاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرتاب‌ كردن‌, ترجمه پرتاب‌ كردن‌, کلمات شبیه پرتاب‌ كردن‌ , كشيدن‌(شمشير) به لاتین , پرتاب‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها