خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48666 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48666','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48666 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shove به فارسی

ترجمه Shove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرتاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشيدن‌(شمشير) , در فارسی : پرتاب‌ شدن‌.

Shove به چه معناست و Shove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shove

پرتاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرتاب‌ كردن‌, ترجمه پرتاب‌ كردن‌, کلمات شبیه پرتاب‌ كردن‌ , كشيدن‌(شمشير) به لاتین , پرتاب‌ شدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: