ترجمه Shove در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرتاب‌ , در فارسی : تنه‌ , به فارسی : هل‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : تنه‌ زدن‌ با زور پيش‌ بردن‌

Shove به چه معناست و Shove یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shove

هل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هل‌, ترجمه هل‌, کلمات شبیه هل‌ , پرتاب‌ به لاتین , تنه‌ به لاتین , هل‌ دادن‌ خارجی , تنه‌ زدن‌ در زبان , با زور پيش‌ بردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها