ترجمه Show Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودنمايي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ خودنما.

Show Off به چه معناست و Show Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Show Off

خودنمايي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خودنمايي‌ كردن‌, ترجمه خودنمايي‌ كردن‌, کلمات شبیه خودنمايي‌ كردن‌ , ادم‌ خودنما. به لاتین
دانلود فایل ها