ترجمه Showdown در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرحله‌ نهايي‌ مسابقات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازمايش‌ نيرو.

Showdown به چه معناست و Showdown یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Showdown

مرحله‌ نهايي‌ مسابقات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرحله‌ نهايي‌ مسابقات‌, ترجمه مرحله‌ نهايي‌ مسابقات‌, کلمات شبیه مرحله‌ نهايي‌ مسابقات‌ , ازمايش‌ نيرو. به لاتین
دانلود فایل ها