ترجمه Shrill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جيغ‌ كشيدن‌. می باشد

Shrill به چه معناست و Shrill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shrill

جيغ‌ كشيدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جيغ‌ كشيدن‌., ترجمه جيغ‌ كشيدن‌., کلمات شبیه جيغ‌ كشيدن‌.
دانلود فایل ها