ترجمه Shrinking Violet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌كمرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ محجوب‌.

Shrinking Violet به چه معناست و Shrinking Violet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shrinking Violet

ادم‌كمرو به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌كمرو, ترجمه ادم‌كمرو, کلمات شبیه ادم‌كمرو , ادم‌ محجوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها