ترجمه Shrive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتراف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امرزش‌.

Shrive به چه معناست و Shrive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shrive

اعتراف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعتراف‌ كردن‌, ترجمه اعتراف‌ كردن‌, کلمات شبیه اعتراف‌ كردن‌ , امرزش‌. به لاتین
دانلود فایل ها