ترجمه Shrive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتراف‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توبه‌ دادن‌ وبخشيدن‌ , در فارسی : گناهان‌ خود را

Shrive به چه معناست و Shrive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shrive

اعتراف‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعتراف‌ گرفتن‌, ترجمه اعتراف‌ گرفتن‌, کلمات شبیه اعتراف‌ گرفتن‌ , توبه‌ دادن‌ وبخشيدن‌ به لاتین , گناهان‌ خود را به لاتین
دانلود فایل ها