ترجمه Shrubbery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوته‌ زار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درختچه‌ زار.

Shrubbery به چه معناست و Shrubbery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shrubbery

بوته‌ زار به خارجی , ریشه انگلیسی بوته‌ زار, ترجمه بوته‌ زار, کلمات شبیه بوته‌ زار , درختچه‌ زار. به لاتین
دانلود فایل ها