ترجمه Shrubby در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ بوته‌. می باشد

Shrubby به چه معناست و Shrubby یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shrubby

شبيه‌ بوته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ بوته‌., ترجمه شبيه‌ بوته‌., کلمات شبیه شبيه‌ بوته‌.
دانلود فایل ها