ترجمه Shunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترن‌ را بخط‌ ديگري‌ انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منحرف‌ كردن‌ , در فارسی : تغيير جهت‌

Shunt به چه معناست و Shunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shunt

ترن‌ را بخط‌ ديگري‌ انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترن‌ را بخط‌ ديگري‌ انداختن‌, ترجمه ترن‌ را بخط‌ ديگري‌ انداختن‌, کلمات شبیه ترن‌ را بخط‌ ديگري‌ انداختن‌ , منحرف‌ كردن‌ به لاتین , تغيير جهت‌ به لاتین
دانلود فایل ها